Výzkumné lokality

 

The Dzanga-Sangha Protected Areas

Chráněné oblasti Dzanga Sangha jsou součástí druhého největšího pralesního celku na světě, tzv. Trojnárodního Sangha Komplexu zahrnujícího chráněná území ve třech sousedících státech a to Středoafrické Republice, Kamerunu a Konžské republice. Dzanga-Sangha se skládá z více oblastí, z nichž každá s diferencovanou úrovní ochrany přírody od striktně chráněného Národního parku Dzanga-Ndoki až po lesní rezervaci Dzanga-Sangha Forest Special Reserve, kde je místním lidem umožněno kontrolované využívání lesních zdrojů. Zásadní část našich výzkumných aktivit se odehrává na lokalitách Mongambe a Bai Hokou v Dzanga sektoru národního parku.

images/stories/dzangapng.png

images/stories/dspa-slonijpg.jpg

Obě lokality jsou zahrnuty do mezinárodního programu Primate Habituation Program (PHP) a pracujeme na nich v úzké spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a s místními středoafrickými autoritami. V rámci výzkumu se zaměřujeme na studium infekčních onemocnění, především gastrointestinálních parazitů u volně žijících skupin 1) goril v různém stupni habituace 2) nehabituovaných šimpanzů, 3) habituovaných mangabejů štíhlých 4) dalších volně žijících živočichů včetně slonů a štětkounů afrických a 5) lidí s různým stupněm kontaktu s gorilami.

 

Ugalla

Ugalla, ležící 81 km od jezera Tanganika v západní Tanzanii, je naší druhou výzkumnou lokalitou. Jedná se především o oblast Issa Valley, která v posledních letech podléhá silnému tlaku ze strany člověka. Naše výzkumné aktivity jsou koordinovány projektem Ugalla Primate Project (UPP) a jsou orientovány na populace volně žijících šimpanzů, jejich hustota výskytu je klasifikována jako jedna z nejnižších v Africe (0.08 jedinců/km2). Na této lokalitě se zaměřujeme na 1) střevní parazity šimpanzů, paviánů anubi a kočkodanů černolících, 2) SIV a parazitární infekce šimpanzů, 3) výskyt malárie u šimpanzů a 4) ostatní virová onemocnění primátů.

Ugalla picture

 

Cantanhez National Park

Cantanhez NP picture

Třetí zvolenou studijní lokalitou je Cantanhez National Park v Guinea Bissau o rozloze 1.068 km2. V této lokalitě dochází k silné expanzi člověka a domácích zvířat do chráněných oblastí, což má za následek fragmentaci lesů, šíření polí pro pěstování zemědělských plodin a tedy prokazatelný úbytek volně žijících primátů. Naše vědecké aktivity se tady zaměřují na 1) studium genetiky šimpanzů a jejich ochranářskou biologii 2) střevní parazity primátů, 3) SIV a parazitární onemocnění primátů, a 4) malárii u šimpanzů v dané oblasti.

 

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.