Vědečtí pracovníci

images/stories/05-24-20-01-43-36-img_5067jpg.jpgMVDr. Barbora Červená, Ph.D. Postdok zabývající se zejména helminty, jejich ekologií, morfologií, genetickou diverzitou, mezidruhovými přenosy, veterinárními aspekty infekce, ale i pokročilejší genomikou. Studovala syngamidní hlístice rodu Mammomonogamus u goril, slonů, buvolů a kočkovitých šelem, schistosomy u afrických lidoopů a také invazivní hlístici Angiostrongylus cantonensis. Absolvovala zahraniční stáže na univerzitách v Malajsii, Brazílii, Austrálii a Japonsku a strávila spoustu času na terénních výjezdech do různých afrických zemí.

 

 

images/stories/05-24-20-01-47-23-anyconvcom__dsc_1176jpg.jpgMgr. Barbora Pafčo, Ph.D. Postdok, pracující na Ústavu biologie obratlovců AV, ČR. Během doktorského studia na VFU v Brně se zabývala studiem strongylidních hlístic. Zabývá se hlavně ekologií, diverzitou a přenosem parazitů u primátů a lidí za použití nejrůznějších parazitologických metod (od koproskopické diagnostiky či morfologické charkteristiky až po sofistikované molekulární metody).

 


 

 

 

 

 

 

 


 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.