Vědečtí pracovníci


Vedoucí týmu

David Modrý Foto

Prof. David Modrý je přednosta Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU v Brně. Prof. Modrý se dlouhodobě věnuje problematice koevoluce, hostitelské specifity a přenosů parazitů mezi volně žijícími a domácími zvířaty a člověkem s důrazem na "emerging infectious diseases". V rámci vedení týmu na VFU Brno se mu podařilo odstartovat stabilní výzkumné programy v tropech a subtropech a navázat tak na zcela přerušenou tradici výzkumu infekcí v rozvojových zemích a výchovu odborníků v této problematice.

 

Klíčoví výzkumníci týmu

Dr. Cécile Néel je přední specialistka na problematiku virových infekcí, zejména SIV u lidoopů. Má rozsáhlé zkušenostmi s prací v terénu (Kamerun, Afrika) a silnou vazbou na místní instituce (Institute Pasteur, Francie). Její vlastní praktické zkušenosti s diagnostikou viru SIV a přímá vazba na výzkumnou skupinu IRD Montpellier zásadně rozšíří možnosti spolupráce na poli výzkumu lentivirů a původců malárie.

Cécile Néel Foto


Rui Miguel Moutinho Sá Foto

Druhým zahraničním členem týmu je Dr. Rui Sá z Cardiff University (UK) a New University of Lisbon (Portugalsko). V jeho osobě tým získá pracovníka s vazbami na projekty v Guinea Bissau v Africe. Zásadním přínosem pro tým bude jeho přímá zkušenost s technikami molekulární genotypizace resp. identifikace hostitelů.

 

Výzkumní pracovníci

Dr. Klára J. Petrželková se věnuje studiu primátů v Africe již od roku 2003 a spolupracuje s odborníky ze špičkových světových institucí jako např. Primate Research Institute na Kyoto University v Japonsku. Podílí se také na řadě projektů, které se zabývají studiem parazitofauny šimpanzů (např. v Rubondo Island National Park v Tanzánii a v Kalinzu Forest Reserve v Ugandě). V roce 2007 navázala spolupráci s projektem v Dzanga Sangha Protected Areas ve Středoafrické republice a započala tak nový dlouhodobý výzkum týkající se studia parazitů a bakterií goril nížinných. V poslední době se ve spolupráci s Ugalla Primate Project věnuje také výzkumu parazitů a virů savanových šimpanzů v Tanzánii.

Klára Petželková Foto

 

Martin Kváč Foto

Doc. Martin Kváč je vedoucí Laboratoře veterinární a medicínské protistologie Biologického centra AV ČR. Jeho výzkum je zaměřen na studium oportunistických prvoků, zejména kriptosporidií, mikrosporidií a giardií u lidí, hospodářských zvířat, zvířat žijících volně i v zajetí. Jeho výzkum zahrnuje diagnostiku, infektivitu, patogenitu a hostitelské vztahy. V současné době se zaměřuje na studium koevoluce druhů a genotypů kriptosporidií s jejich hostitelem a přenosy kriptosporidií, mikrosporidií a giardií mezi africkými domestikovanými a volně žijícími zvířaty včetně primátů.

 

Doc. Jan Votýpka působí na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a Parazitologickém ústavu AV ČR. Podílí se na mnoha terenních výzkumech a kurzech ve Středomoří (např. v Izraeli, Turecku, Tunisku atd.) a také v rozvojových zemích (např. Středoafrické republice, Keni a Ghaně). V současné době se věnuje hlavně výzkumu diverzity parazitů, interakcí parazitů a jejich hostitelů a přenosům různých patogenů krevsajícím hmyzem.

Jan Votýpka Foto


Mladí výzkumní pracovníci

Kateřina Pomajbíková Foto

Dr. Kateřina Pomajbíková se podílí na několika projektech zabývajících se symbionty a parazity volně žijících primátů a lidí. Její výzkum je zaměřen hlavně na diverzitu a mezidruhové přenosy améb druhu Entamoeba u volně žijících afrických primátů, dále na mutualistické a patogenní nálevníky (např. Troglodytella abrassarti a Balantidium coli) a v neposlední řadě také na studium diverzity rodu Plasmodium u primátů a parazitofauny u volně žijících mangabejů žlutobřichých ve Středoafrické republice.

 

Dr. Bohumil Sak je vědecký pracovník Laboratoře veterinární a medicínské protistologie Biologického centra AV ČR. Jeho výzkum je zaměřen na diagnostiku a taxonomii oportunistických prvoků, převážně na mikrosporidie u lidí, hospodářských zvířat, volně žijících zvířat i zvířat v zajetí. V poslední době se zabývá hlavně epidemiologií a epizootologií mikrosporidií a jejich případnými přenosy mezi lidmi a volně žijícími zvířaty včetně primátů v Africe a naopak. Dále se také věnuje postupu latentních mikrosporidií u imunokompetentních hostitelů.

Bohumil Sak Foto

 

Ilona Psenkova

Ilona Pšenková se během svého PhD zabývala studiem entodiniomorfních nálevníků u lidoopů. Nyní je její výykum zaměřen na gastrointestinální parazity šimpanzů žijících v Ugalla v Tanzanii a goril nížinných z Dzanga-Ndoki National Park ve Středoafrické republice. Zabývá se také přenosy strongilidních hlístic mezi lidoopy a lidmi na různých lokalitách v Africe.

 

Peter Vallo se v rámci PhD na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně zabýval studiem molekulární fylogenetiky a taxonomie afrických netopýrů. Později se začal zajímat také o veterinární parazitologii, konkrétně o studium genetické variability nálevníka Troglodytella abrassarti u šimpanzů. Nyní je jeho výzkum zaměřen na studium genetických odlišností strongyloidních hllístic rodů Mammonogamus a Necator u afrických primátů, jejich fylogenetických vztahů a možných přenosů mezi lidmi a ostatními primáty.

Peter Vallo

 

Dagmar Jirsová

Dagmar Jirsová se během svého bakalářského a magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích specializovala na fylogenetické vztahy motolic z čeledí Opisthorchiidae a Heterophyidae. Nyní se zabývá populační a evoluční genetikou Wenyonia virilis v povodí Nilu, evolucí a kolonizací Hepatozoon sp. na Kanárských ostrovech a intraspecifickou kompeticí u koinfekcí T. brucei a T. evansi.

 

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2020 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.