Spolupráce


Doc. Martin Kváč je vedoucí Laboratoře veterinární a medicínské protistologie Biologického centra AV ČR. Jeho výzkum je zaměřen na studium oportunistických prvoků, zejména kriptosporidií, mikrosporidií a giardií u lidí, hospodářských zvířat, zvířat žijících volně i v zajetí. Jeho výzkum zahrnuje diagnostiku, infektivitu, patogenitu a hostitelské vztahy. V současné době se zaměřuje na studium koevoluce druhů a genotypů kriptosporidií s jejich hostitelem a přenosy kriptosporidií, mikrosporidií a giardií mezi africkými domestikovanými a volně žijícími zvířaty včetně primátů

Martin Kváč Foto

 

Kateřina Pomajbíková Foto

Dr. Kateřina pomajbíková se podílí na několika projektech zabývajících se symbionty a parazity volně žijících primátů a lidí. Její výzkum je zaměřen hlavně na diverzitu a mezidruhové přenosy améb druhuEntamoeba u volně žijících afrických primátů, dále na mutualistické a patogenní nálevníky (např. Troglodytella abrassarti a Balantidium coli) a v neposlední řadě také na studium diverzity rodu Plasmodium u primátů a parazitofauny u volně žijících mangabejů žlutobřichých ve Středoafrické republice.


Doc. Jan Votýpka působí na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a Parazitologickém ústavu AV ČR. Podílí se na mnoha terenních výzkumech a kurzech ve Středomoří (např. v Izraeli, Turecku, Tunisku atd.) a také v rozvojových zemích (např. Středoafrické republice, Keni a Ghaně). V současné době se věnuje hlavně výzkumu diverzity parazitů, interakcí parazitů a jejich hostitelů a přenosům různých patogenů krevsajícím hmyzem.

Jan Votýpka Foto

 

Bohumil Sak Foto Dr. Bohumil Sak je vědecký pracovník Laboratoře veterinární a medicínské protistologie Biologického centra AV ČR. Jeho výzkum je zaměřen na diagnostiku a taxonomii oportunistických prvoků, převážně na mikrosporidie u lidí, hospodářských zvířat, volně žijících zvířat i zvířat v zajetí. V poslední době se zabývá hlavně epidemiologií a epizootologií mikrosporidií a jejich případnými přenosy mezi lidmi a volně žijícími zvířaty včetně primátů v Africe a naopak. Dále se také věnuje postupu latentních mikrosporidií u imunokompetentních hostitelů.

 

 

 

 

 


 

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.