PhD studenti

 

Barbora Červená Foto

Barbora Červená je studentkou doktorského programu na Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU Brno. Zabývá se studiem parazitů u afrických slonů a nosorožců. Její PhD je zaměřeno na studium diverzity a hostitelské specifity hlístice rodu Mammomonogamus u volně žijících i domestikovaných zvířat.

 

Kristýna Brožová je studentkou doktorského programu na Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie na VFU Brno. V rámci svého PhD se zabývá studiem potenciálních virových zoonóz u volněžijících primátů a primátů v zajetí.

Kristýna Brožová Foto

 

Eva Slaninková Foto

Eva Slaninková je studentkou doktorského programu na Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie na VFU Brno. Zabývá se virovými onemocněními u lidí a primátů, převážně pak vlivem SIV na parazitární infekce a ostatní virová onemocnění.

 

Mwanahamisi Issa Mapua je studentkou doktorského programu na Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU Brno. Hlavním cílem jejího výzkumu je identifikace malarie a hostitelské specifity u afrických primátů.

Mwanahamisi Issa Mapua Foto

 

Klára Vlčková Foto

Klára Vlčková je studentkou doktorského programu na Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU Brno. Zabývá se studiem gastrointestinální mikrobioty lidoopů ve vztahu k různým faktorům (vliv kontaktu s člověkem, potrava, podávání antibiotik atd.).

 

Barbora Kalousová je studentkou doktorského programu na Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU Brno. Její výzkum je zaměřen na studium přenosů strongylidních hlístic mezi lidoopy a lidmi. Dále se zabývá monitoringem parazitárních infekcí u lidí, lidoopů a dalších volně žijících zvířat, převážně pak na přenosy patogenů mezi lidmi a lidoopy na několika lokalitách v Africe.

Barbora Kalousová Foto

 

Jana Rádrová Foto

Jana Rádrová je studentkou doktorského programu parazitologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zaměřuje na studium krevsajícího hmyzu, který přenáší různé druhy patogenů na lidi a lidoopy a také mezi nimi navzájem. Její výzkum v tomto projektu je zaměřen hlavně na komáry rodu Anopheles, kteří jsou přenašeči malárie.

 

Jade Burgunder je studentkou doktorského programu na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se etologií a parazitologií. Její projekt je zaměřen na analýzy behaviorální organizace ve vztahu k parazitárním onemocněním u různých modelových hostitelů, především pak lidoopů.

Jade Burgunder Foto

 

Doreen Schulz Foto

Doreen Schulz je studentkou doktorského programu na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se mikrobiologií, potravním chováním a trávením  u primátů. V rámci Ph.D. studuje diverzitu střevních anaerobních hub u lidoopů a vliv potravy na jejich složení.

 

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2020 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.