Ph.D. Studenti

images/stories/05-24-20-02-16-32-anyconvcom__img_2145jpg.jpgBethan Mason je Ph.D. studentkou na Ústavu Botaniky a Zoologie na Masarykově Univerzitě v Brně. Zajímá se hlavně o parazitologii, primatologii a ocharnářství. Momentálně se zabývá genetickou diverzitou Strongylidních hlístic u goril. Během svého magisterského studia, kdy se zabývala vlivem lidské činnosti na diverzitu parazitů paviánů, se zúčastnila terénního výzkumu v Tanzánii, kde posléze působila i jako projektový manažer studované lokality. Během Ph.D. studia se zabývá studiem strongylidních hlístic a hodnocením historických vzorků.

 

images/stories/92078772_213361753252385_7403381410406334464_njpg.jpgTereza Prokopová. Jak se od sebe parazitologicky liší jedinci téže gorilí skupiny? Jak vypadá rozložení gorilích Entamoeb v rámci celého NP Virunga ve Rwandě? Těmito otázkami se na VFU, v rámci svého PhD studia, zabývám jíž druhým rokem. Konkrétně studuji komunity střevních Entamoeb u goril horských – od přítomnosti jednotlivých rodů, až po monitoring celých komunit.

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.