Mgr. Studenti

images/stories/05-24-20-02-02-16-img_0526jpeg.jpegAnna Stryková. Jsem studentka Veterinárního lékařství na VFU Brno. Podílela jsem se na terénních částech výzkumu ve Rwandě, zabývající se studiem gastrointestinálních helmintů goril horských (strongylidní hlístice, tasemnice rodu Anoplocephala) a ve Středoafrické republice, věnující se studiu mikrobiomu goril nížinných. V rámci své diplomové práce se zaměřuji na nepříliš prozkoumanou hlístici rodu Probstmayria u goril horských, goril nížinných a šimpanzů, s cílem její morfologické a molekulární identifikace.

 

 

images/stories/05-24-20-01-58-27-p1013877jfifjfifEva Jiroušová. Jsem studentkou oboru Ochrany zvířat a welfare na VFU v Brně. Zabývám se výskytem gastrointestinálních parazitů u orangutanů bornejských a sumaterských se zaměřením na fylogenetickou analýzu nálevníků (Balantioides coli) a hlístic rodu Strongyloides. Věnuji se také identifikaci nálevníků u mandrilů. Ve svém budoucím studiu se zaměřím na diverzifikaci hlístic rodu Strongyloides u různých hostitelů z hlediska ekologie.

 


 

 

images/stories/05-24-20-02-04-47-2c6519f8693949eeafe57f30eaf138d1jpeg.jpegVladislav Ilík. Jsem studentem Parazitologie na Masarykově Univerziě v Brně. Zabývám se identifikací Strongylidních hlístic a jejich přenosy mezi lidmi a primáty pomocí molekulárních metod (NGS). Podílel jsem se na terénním výzkumu gastrointestinálních helmintů u goril horských ve Rwandě. V mém budoucím studiu bych se chtěl zaměřit na sekvenaci genomů celosvětově rozšířených měchovců (Ancylostomatidae) a přispět tak k pochopení jeijch ekologie, epidemiologie a medicínsky významných vlastností.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.