Lidé

 

Tým je veden prof. Davidem Modrým (garant). Celý tým je koncipován s cílem komplementarity specializací jednotlivých členů z důvodu interdisciplinarity prováděného výzkumu a maximální komplexnosti a vědecké kvality vedení doktorandů. Významným přínosem pro internacionalizaci celého týmu a jeho další rozvoj je Dr. Cécile Néel (Francie), přední specialista na problematiku virových infekcí, zejména SIV, u lidoopů. Dalšími významnými členy seniorní části týmu jsou Dr. Klára Petrželková (primatologie, infekce primátů), doc. Martin Kváč (PaU, oportunní infekce), doc. Jan Votýpka (PaU, vektory přenášené infekce). Tým projektu rozšiřuje zahraniční mladý vědecký pracovník Dr. Rui Miguel Moutinho Sá (Portugalsko; ekologie infekcí lidoopů) a dva mladí čeští vědečtí pracovníci Dr. Kateřina Pomajbíková (protozoární infekce lidoopů) a Dr. Bohumil Sak (oportunní infekce).


Stávající tým na projektech orientovaných na parazity a komenzály lidoopů spolupracuje již několik let. Klíčovou součástí týmu jsou studenti doktorského studia v rámci FVL VFU Brno a pracoviště partnera (BC AVČR). Na projektu spolupracují DSP studenti Mwanahamisi Issa Mapua (Tanzánie), Barbora Kalousová, Klára Vlčková, Jana Rádrová, Kristýna Brožová, Eva Slaninková, Barbora Červená, Jade Burgunder (Francie) a Doreen Schulz (Německo). Specializace všech DSP studentů a řešená témata jejich dizertačních prací přímo souvisí s obsahem předkládaného projektu. Samotný projekt a jeho zahraniční spolupracovníci, stejně jako mezinárodní charakter realizačního týmu, jsou garancí kvality vytvořeného zázemí pro realizaci DSP.

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2020 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.