O PROJEKTU

HPIlab logo

Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční onemocnění společná člověku
a lidoopům

Cílem projektu č. CZ.1.07/2.3.00/20.0300 je vytvořit "laboratoř pro studium infekčních onemocnění společných člověku a lidoopům" (HPI-lab). Projekt rozvíjí stávající výzkum a posiluje výchovu doktorandů s cílem etablovat tým v rámci mezinárodního výzkumu. Cílovou skupinou jsou (i) studenti doktorského a magisterského studijního programu; (ii) mladí vědci na pracovišti Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (FVL VFU) a Biologického centra Akademie věd České republiky (BC AVČR); (iii) vědci-senioři. Na platformě multidisciplinárního výzkumu projekt integruje tyto skupiny v jeden tým. Stávající tým (6 vědců, 2 doktorandi, 4 magisterští studenti) rozšíříme o dva zahraniční odborníky a osm doktorských studentů.

Department of Patology and Parasitology

Cílem projektu č. CZ.1.07/2.3.00/20.0300 je vytvořit "laboratoř pro studium infekčních onemocnění společných člověku a lidoopům" (HPI-lab). Projekt rozvíjí stávající výzkum a posiluje výchovu doktorandů s cílem etablovat tým v rámci mezinárodního výzkumu. Cílovou skupinou jsou (i) studenti doktorského a magisterského studijního programu; (ii) mladí vědci na pracovišti Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (FVL VFU) a Biologického centra Akademie věd České republiky (BC AVČR); (iii) vědci-senioři. Na platformě multidisciplinárního výzkumu projekt integruje tyto skupiny v jeden tým. Stávající tým (6 vědců, 2 doktorandi, 4 magisterští studenti) rozšíříme o dva zahraniční odborníky a osm doktorských studentů.

 

Ve spolupráci s více než 20 zahraničními partnery z 15 institucí bude výzkum rozvíjet témata infekčních onemocnění společných lidoopům a člověku s důrazem na klíčové lidské infekce (HIV/SIV, malárie), nosným tématem projektu je souvislost AIDS a oportunních infekcí u lidoopů. Cestou workshopů a mezinárodní minikonference zpřístupníme téma širšímu okruhu zájemců. Zvýšíme produkci a kvalitu vědeckých publikací, což v konečném důsledku pozvedne úspěšnost týmu v rámci získávání prostředků z mezinárodních zdrojů a zajistí udržitelnost projektu.

 

 

 

 
 • 20130325042224_14.jpg
 • 20130325042230_15.jpg
 • 20130325042234_16.jpg
 • 20130325042238_17.jpg
 • 20130325042243_18.jpg
 • 20130325042247_19.jpg
 • 20130325042302_20.jpg
 • 20130325042306_21.jpg
 • 20130325042750_22.jpg
 • 20130325042755_23.jpg
 • 20130325042800_24.jpg
 • 20130325042804_25.jpg
Copyright (c) 2022 HPILab
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.